Rekisterin nimi: Kampaamo ja hyvinvointipalvelut Jaana Ailovuo Tmi:n ajanvarauksen asiakasrekisteri.

Rekisterin pitäjä
Jaana Ailovuo
Pakkahuoneenkatu 18 B 36, 90100 Oulu
Y-tunnus1249282-3
Rekisteriasioita hoitava: Jaana Ailovuo
Sähköpostiosoite: jaana@ailovuo.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän Kampaamo ja hyvinvointipalvelut Jaana Ailovuo Tmi:n palveluita. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

– Ajanvarauksiin ja mahdollisiin väriresepteihin
– Mahdollisimman monipuolisen ja sujuvan palvelun takaamiseksi rekisterinpitäjä voi tallettaa esimerkiksi yksilöllisiä värireseptejä.

Tietoja käsitellään seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

– Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet varannut tai tilannut. Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.

– Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttämällä. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.

– Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen ja tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot joko ajanvarauksen yhteydessä tai muun yhteydenoton kautta:

– Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

– Asiakastiedot (kuluttaja): Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

– Asiakastiedot (yritys): Yritys, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Ainoastaan asiakkaan itse antamat tiedot tallennetaan.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän varauksen tai käyntisi jälkeen.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Tietojen luovutus

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään ajanvarauksen yhteydessä tai lomakkeen kautta, eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

– Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

– Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

– Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

– Perintä- ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa.

Tarkastusoikeus

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä, joka asiakkaan tulee toimittaa Kampaamo ja hyvinvointipalvelut Jaana Ailovuo Tmi:lle. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä Kampaamo ja hyvinvointipalvelut Jaana Ailovuo Tmi:lle. Asiakas voi halutessaan vaatia tietojen poistamista.

Tietoa evästeiden käytöstä

Käytämme evästeitä sivuston toimivuuden takaamiseksi, kävijämäärien mittaamiseen sekä sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Voit halutessasi estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa niiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.